Wetstuff

Wetstuff

2007-12-31

2007 ... Britternas år

Engelsmännen är utan tvekan de som utmärkt Folkbåten mest och bäst i medierna 2007

bild:Folkboat Madelaine

Photo © David Harding / sailingscenes.co.uk

Edward Donald vann "The 2007 JPMorgan Asset Management Round the Island Race" i konkurens med 1753 startande båtar varav drygt 1600 fullföljde. Jag vet inte varför det är staket på "Madelaine" , kanske är det en Round the Island Race-special, även H-båtar i samma situation är utstyrda på samma sätt, spinnakern är dock en Brittisk/Finsk specialitet.

Andra Britter som utmärkt sig är Tim Fosh och Henry Adams som korsat Atlanten med Folkbåten "Ariel"

bild:Folkboat crash

Under Nationella Mästerskapen var David Harding på plats och fick en sekvens av en Folkbåtskollision som sedan spridits ut över webben.

San Francisco Cup har också fått viss uppmärksamhet, förövrigt är det rätt så tunt, men det skall vi väl försöka ändra på?


0 kommentarer: