Wetstuff

Wetstuff

2008-11-08

San Francisco Cup ... 2009

bild:SanFrancisco Cup ... 2009;

Hör av dig till Donald Bratt om du känner dig kallad.

1 kommentarer:

Donald Bratt sa...

San Francisco-seglingen är vad Folkbåtarna är kända för internationellt. Tävlingen går vartannat år. Totalt finns ca 20 bra båtar att segla med och Sverige brukar få tre båtar av dem. Vi seglar sex seglingar där ingen räknas bort på tre av San Francisco bay's seglingsområden - Knox, City Front och Berkely circle. Är du intresserad, kontakta Donald Bratt helst före december månads utgång?!

Kriterierna för att bli uttagen är:

1)Man är medlem i Svenska Folkbåtsförbundet
2) Man är känd som en stabil och kunnig Folkbåtsseglare
3) den som seglat i San Francisco minst antal gånger
4) placering på senaste SM