Wetstuff

Wetstuff

2009-06-28

Kieler Woche ... The Winners

GER 658 med Christoph Nielsen, Torben Dehn och Krzystof Paschke vann årets Kieler Woche utan att behöva segla sista seglingen.
Bara 33 deltagande Folkbåtar den här gången, men många lägger givetvis allt krut på Guldpokalen i Marstrand som är årets självklara clou.

Resultat

0 kommentarer: