Wetstuff

Wetstuff

2010-02-25

Emma på Bella

Den här ytterst eleganta folkbåten ställer Dansk Folkebådsklub ut på "Både i Bella" 27/2-7/3 - 2010,
båten ser ny ut men är i själva verket en en av de tidiga plastfolkorna, byggd 1976.
Det finns bilder bl.a från restaureringen av Emma i galleriet "Nordisk Folkebåd i fokus"

DEN 634 Emma i Marstrand

foto: Håkan Allgurén

0 kommentarer: