Wetstuff

Wetstuff

2007-08-26

Skärgårdskryssare A22

Dramatik ombord på A22 349 Refuge, som är en A22:a av typen "Tiger", läs mer om det här på den Tiger-specialiserade bloggen Tiger22.

Full Screen

Teaser från race 2, Kryssarpokalen 2005. Team Chadrak på A22 349 Refuge

0 kommentarer: