Wetstuff

Wetstuff

2007-10-23

Okulär folkbåtsnavigation

Det är många som undrar hur man navigerade förr i tiden, utan vare sig gps, sjökort, kompass eller sextant. I Folkbåtsnytt no:2 från 1984 finns det en utförlig beskrivning av hur man gick tillväga, och nu återges den här för att denna gamla nyttiga kunskap inte skall gå förlorad.
Det finns en större och tydligare version här

bild med hela historien

0 kommentarer: