Wetstuff

Wetstuff

2008-08-25

En vanlig länsrundning

Apropå senaste tisdagsseglingens ovanliga länsrundning

Här är ett virtuellt parallellfall från UK-Halsey med en röd Smaragd och en grå Folkbåt, i verkligheten fullföljer Smaragden rundningen på insidan, det gör den rätt i om den kan göra det utan att det uppstår sak eller personskada, blir det kontakt mellan båtarna är det ytterbåtens fel, om innerbåten tvingas köra på märket är det också ytterbåtens fel och innerbåten behöver inte ta något straff för den märkesberöringen, märkväl att regel 16 "När en båt med rätt till väg ändrar kurs skall den ge de andra båten plats att hålla undan" inte gäller i den här situationen, så ytterbåten gör bäst i att hålla ordentligt undan, utom räckhåll för innerbåten.

Kappseglingsreglerna 2005-2008

0 kommentarer: