Wetstuff

Wetstuff

2008-08-18

Tjörn Runt ... 2008

Bilder från ett lite märkligt Tjörn Runt som startade i en nästan obefintlig nordvästlig vind, lyckligtvis var motströmmen också svag så vi rörde oss sakta framåt tills vi efter cirka 2 timmar befann oss väster om Brattön, där dagens första rejäla propp uppstod med något hundratal båtar som sakta började segla baklänges i den nu nordostliga "vinden", den proppen löstes upp först när vinden började likna sydost, sedan följde en lättvindskryss genom Hakefjorden i en vind som ökade något, både i riktning och styrka, därefter en odramatisk sträckbog upp till Kyrkesund där nästa spektakel utspelade sig, Helena T lyckades fota samtliga Folkbåtar som passerade här under "Årets Happening"
Det blev ett långt Tjörn Runt där Hakefjorden var rekordlång (nästan 7 timmar), spirbomen var aldrig ens uppe på däck och vid starten var vi helt inställda på att vi skulle bryta under eftermiddagen och motorera hem, men så blev det nu inte.Så här gick det i Folkbåtsmatchen

  1. 1299 Pär Björfjäll, Kerstin Björfjäll, LdSS
  2. 830 Göran Börjesson, Pontus Forsberg, Jörgen Knutsson, BKSS
  3. 1233 Per Börjesson, KKKK
  4. 374 Sven Lindqvist, STSS
  5. 1280 Curt Andersson + söner, SSF
    (DNF) 1335 Kjell Johansson, Lennart Karlsson, Christer Selin, LdSS
    (DNC) 401 Anders Brattgård, SSVÄ

Långedrags Segelsällskap vann ännu en gång lagseglingen med laget "LDSS 1"
Emil Sandberg (Smaragd), Göran Ejdeling (IF), Pär Björfjäll (Folkbåt)
Anders Ejdeling vet mer om det här.

Samtliga resultat

0 kommentarer: