Wetstuff

Wetstuff

2009-05-12

the Scandinavian Yacht Racing Union (SYRU) is long time gone!

www.nordicsailing.org

Namnbytet världen glömde

Skandinaviska Seglarförbundets engelska namn är sedan 2006-10-21...
Scandinavian Sailing Federation,
torde rent logiskt kunna förkortas SSAF.
Så stryker vi då äntligen ett streck över...
Scandinavian Yacht Racing Union (SYRU)
och ersätter med det mer korrekta...
Scandinavian Sailing Federation (SSAF)


Sådana här små fynd kan man göra när man uppdaterar den svenska översättningen av "the Class Rules" som nu är uppdaterad från 2005-1 till senaste upplagan: 2009-1.
Det har varit flera ändringar under mellantiden, men jag tror jag fått med det mesta, säg gärna till om ni hittar några fel eller andra missar, kom ihåg att det alltid är den engelska upplagan som gäller, utom när det rör namnet på SSAF, då gäller den svenska ;-)

0 kommentarer: