Wetstuff

Wetstuff

2010-05-11

NFIA-info... och en fråga om den nu förbjudna GPS:en!

NFIA

Vad pratas det om inom NFIA?

Jodå, det pratas en hel del. På det senaste mötet den 27/3 så hade Erik Andreasen, tidigare ägare till Folkbåtscentralen i Kerteminde  tagit med sig de nya Tyska ägarna för en presentation av den nya situationen. De nya ägarna gjorde ett mycket trevligt och seriöst intryck.

NFIA passade också på att tacka Erik för en synnerligen gedigen insats för Folkbåten under många år.

Inom Tekniska kommittén så är det just nu många bollar i luften. Följande frågor diskuteras:

GPS användning. Enligt gällande klassregler så är GPS  inte tillåtet då den ger information om flera parametrar samtidigt. Detta gäller naturligtvis inte enbart GPS utan regeln, 8:50, förbjuder all form av sammankopplad information. Regeln är väldigt tydlig och kanske börjar den bli lite omodern. Dock finns samma regelverk inom flera andra klasser, typ Drake. Tekniska kommittén ska komma med ett förslag till ny formulering och nytt innehåll. Alla är överrens om att GPSen, redan nu, ska vara tillåten i samband med distanskappseglig såsom Lidingö Runt etc. Detta är dock inte 100% klart då den nya SRS regeln, gamla LYS, hänvisar till klassregeln, om inte annat påtalas.

Vi har tagit fram ett förslag gällande ny max storlek på rutorna i seglen där syftet är att öka tillåten yta till minst det dubbla. Idag är materialet i rutorna så pass bra att det inte innebär något problem samt att det också är intressant av säkerhetsskäl. Nuvarande tillåten rutstorlek enligt regel 9:13, är 0.28 m2 per segel, och förslaget just nu är 0.5 per segel.

Tekniska kommittén har också lagt fram ett förslag om att få använda kolfiber i spirbommen. Skälet till detta är att man vill ha en starkare bom som håller i alla väder.

En diskussion har påbörjats gällande tillåtet material i focken. Idag finns det material som gör att fockens hållbarhet och livslängd förlängs till en förhållandevis liten prisskillnad vilket i praktiken borde ge båtägaren, i ett längre tidsperspektiv, en billigare segelgarderob. Utredningen fortsätter.

Nuvarande klassregel gäller fram till 2012 varför troligen inget av ovanstående kan börja gälla förrän då. Möjligheten att ändra något tidigare bygger på att det är möjligt att göra ett enklare förtydligande av gällande skrivning. Detta kan möjligtvis gälla vad det gäller GPS under distanskappsegling. Jag återkommer naturligtvis om så skulle vara fallet. Håll också ett öga på NFIAs hemsida.

Passar på att önska Er alla en riktigt trevlig sommar med fina seglingsupplevelser.

Hans Torlén

SWE 1290


Och så var det det här med den förbjudna GPS:en

Här är regel 8.50...
8.50 Elektroniska hjälpmedel att mäta djup, fart, position och kurs är tillåtna, men får ej kopplas samman.
...som av NFIA's tekniska kommité i november 2009 har tolkats som så att ingen form av GPS är tillåten ombord under kappsegling!

Här följer ett brev från Anders Olsen
Vi har fått en förfrågan från Hans Torlén, teknisk chef i NFIA: Vad SFF tycker om GPS på kappsegling.
Bakgrund: Som det är nu så är det förbjudet med GPS - det räknas som att man sammankopplat mätning av position och fart, och kanske något mer, och det är förbjudet. En diskussion förs dock i NFIA om man ska tillåta GPS.
Enligt Hans, så diskuteras detta i Tyskland och i Danmark. Hans vill nu alltså veta vad vi i Sverige tycker.
Några Ja-synpunkter: (Taget bl a från Svantes artikel i senaste F-nytt):
  - Bra vid distansseglingar.
  -Billig numera.
  - Säkerhetsaspekt.
  - Vi måste lämna våra moderna telefoner (klockor?) iland efterssom de ofta har en gps-funktion.
  - Vi slipper hänga upp utrustning i masten och borra hål i skrovet för att få information.
  - Positiv utmaning att försöka lära sig att använda ett nytt instrument.
  - Nyttan av GPS vid bankappsegling är begränsad, så varför förbjuda.
Några Nej-synpunkter:
   - Seglingen blir själ-lös, "ska vi gippa när det piper i apparaten".
   - Det finns redan nu GPS-apparater anpassade för bankappsegling - vi måste inse att om vi säger ja, så kommer vi sannolikt om några år att sitta och stirra in i en datadisplay hela tiden under bankappseglingarna - det blir inte kul. Detta kommer särskilt att gälla om de också kan visa den aktuella strömmen just där båten befinner sig (exempel: "det är nu 0,6 knop NV-sättande ström under båten). (Men måste inte GPS.en kopplas ihop med en kompass eller fartlogg - propeller under båten - då? Anders fundering.)
Mina personliga funderingar:
Jag har inte tagit ställning. Att förbjuda under bankappsegling, men tillåta vid distanskappsegling är en tilltalande variant. Drakarna har det så enligt Hans Torlén. Men finns det klara definitioner på "bankappsegling" och "distanskappsegling"? Hangöregattan t ex: Där seglar man en typisk bankappsegling först, men sen avslutar man med en målraka in mellan skären med målgång i Hotellviken - är det en bankappsegling eller distanskappsegling? Men det går kanske att lösa - det nationella Folkbåtsaförbundet kan ju bestämma i dessa fåtal tveksamma fall. (Jag tror inte man ska lägga det på arrangörerna att ta in det i seglingsföreskrifterna - dom gillar inte att olika klasser ska ha in det ena eller andra i seglingsföreskrifterna.) Eller också bestämmer man Nej. Och så får man göra undantag i seglingsföreskrifterna vid behov, t ex vid några enstaka nattdistanskappseglingar (24-timmars och 48-timmars t ex).
Vi kan också svara att vi vill diskutera dett på vårt styrelsemöte i höst och återkomma med svar.
Som sagt - vad tycker ni?
                                                                                  Anders


Och här är Svante Svenssons inlägg från Folkbåtsnytt

Folkbåten en modern klassiker!

Från trä till plast, det gick bra.....

Från trä till aluminium, det gick bra.....

Från spritkompass till GPS, kan det också gå.....?

 

Du får inte ha  GPS ombord när du kappseglar. Detta besked har kommit från NFIA efter att de i november 2009 tolkat klassregel 8.50.

Beslutet har startat en hälsosam debatt i Danmark beträffande elektronik ombord, vilken kan följas på deras hemsida. Det kommer förmodligen snart att komma upp förslag om ändring av regeln varför motsvarande diskussion behöver föras  också hos oss.

I den danska debatten framförs många åsikter alltifrån att seglingen blir själlös, "vi ska gippa när det piper i apparaten" till att  "vi måste lämna våra moderna telefoner (klockor?) iland eftersom de ofta har en gps-funktion". Säkerhetsaspekten poängteras självklart också.

Vi kan konstatera att de ekonomiska argumenten numera är borta eftersom en modern gps som kan ge oss information om t ex avstånd till startlinjen, vmg , strömkunskap (ihop med din vanliga logg)  mm, inte kostar mer än några tusenlappar idag. Dessutom slipper vi att hänga upp utrustning i masten eller borra hål i skrovet för att ha möjlighet till samma information som våra motståndare med all säkerhet har.

Många av oss "tvingas" ju att segla handikapptävlingar med distansbanor där nyttan av en gps är uppenbar. Att pga klassregjerna behöva avstå från fördelarna av en gps känns faktiskt lite dumt.

I samband med entypssegling misstänker jag att nyttan av en gps är begränsad, startlinjen är säkert trång nog även om du vet det exakta avståndet dit och risken är överhängande att du seglar in i en flock styrbordsbåtar på länsen om du gippar bara på apparatens kommando. Icke desto mindre kan det nog ligga en positiv utmaning i att försöka lära sig att använda ett nytt instrument i våra försök att bli ännu bättre seglare.

Själv ser jag gärna att vår kappseglingsarsenal får utökas med elektroniska instrument, vad tycker du...?

Svante Svensson
SWE 1307


 

1 kommentarer:

Pär B sa...

Jag som trodde att reglen skulle tolkas ungefär så här...

8.50 Elektroniska hjälpmedel att mäta(inte samma sak som visa) djup(ekolod), fart(logg), position(GPS) och kurs(kompass) är tillåtna, men får ej kopplas samman(men respektive indata får ej samköras i någon(svindyr!)apparat som kan lotsa dig runt banan).

Så tror jag också att de som skrev regeln tänkte sig att den skulle tolkas.

Faktum är att en GPS inte mäter något annat än positionen, den är också begåvad med en klocka och ett minne vilket gör att den kan ange t.ex fart och kurs över grund (något som förövrigt även ekolodet skulle kunna klara av), men det gör den inte "sammankopplad", om du nu skulle samköra GPS:ens indata med loggens och kompassens så har du emellertid en "sammankoppling" som inte bara ger dig strömriktning och styrka som bonus, den är dessutom otillåten.

Jag tycker att nuvarande regel är helt rätt om den kan tolkas enligt ovan, kanske en smärre omformulering kan behövas för att förtydliga.

Pär B
SWE1299