Wetstuff

Wetstuff

2010-04-09

"Flytning af Folkbåt - konceptet!"

Hej Svenska Folkbåtsförbundet og alle svenska folkbåtägare,
 
Jeg har som et begyndende generationsskifte, og for at sikre en kapitalstærk og yngre dynamisk fremtid for Folkebåden, afhændet alt hvad der har med Folkebåden at gøre. Køberen er de samme tyske investorer, som sidste år overtog mit produktionsapparat i Estland, hvor de driver værftet Polar Shipyard, der med adskillige af mine tidligere ansatte i Estland, har know-how og expertise til også fremover at bygge Folkebåde i høj kvalitet.
 
Her i Kerteminde fortsætter jeg med at sælge vor succesrige motorbåd Nordic Cruiser, og firmaet Folkebådcentralen har derfor taget navneforandring til Nordic Classics AS. Min nye personlige mailadresse er: ea@noridc-classics.dk.
 
Må jeg benytte lejligheden til at takke vore mange trofaste svenske kunder for et godt samarbejde gennem nu snart 35 år! Tilbehør kommer fremover fra Hamburg med foreløbig "kun" 19% moms,  så jeg håber, at I alle vil bakke op om den nye mr. folkboat, der er ansat til at forestå den fremtidige drift:
 
Erik Schneider (31) 
Süderstr. 77
D-20097 Hamburg
+49 171 7402639
 

Venlig hilsen
Erik Andreasen