Wetstuff

Wetstuff

2011-05-18

Nu kommer Folkbåtsnytt Maj 2011!

Den läggs nu på brevlådan och kommer i din brevlåda under nästa vecka. 20 sidor i fullfärg!
Medlemmar som ännu ej betalat avgiften får ett nytt inbetalningskort som en andra påminnelse.