Wetstuff

Wetstuff

2010-08-08

Anmälan Tjörn Runt 2010

Det är inte helt okomplicerat att anmäla sig till Tjörn Runt i år! "Server Error in '/seilnetttonull' Application." möts man av när man klickar på länken "Anmälan Tjörn Runt 2010", så var det i fredags (sista anmälningsdagen) och fortfarande (söndag). Det blir nog inget den här gången.