Wetstuff

Wetstuff

2012-11-26

Träbåtsträff hos Thomas Larsson.

TRÄBÅTSTRÄFF HOS THOMAS LARSSON.

Onsdag 5. dec. kl 19.00 är Du välkommen på Träbåtsträff hos Thomas Larsson på
Yachtsnickeriet. Thomas är ju en av dom absolut skickligaste båtsnickarna i Sverige,
och han brukar alltid ha mycket att berätta. Han är även Besiktningsman, och driver
tillsammans med en kollega Yachtsnickeriet vid Skurusundet i Nacka. Han är författare till
träbåtsbibeln: "Stora boken om träbåtsrenovering".
Vi samlas för bilträff (organiseras vid anmälan), vid Katarinagaraget på Katarinavägen,
straxt ovanför Slussen kl 18.40. Kommer Du från annat håll är adressen: Lilla Björknäsvägen
26, 132 48 Saltsö-Boo.

Program: Vi tittar på aktuella projekt. Båtbesiktning – hur går det till. Vad tittar man på? Bra
att veta inför underhåll, renovering eller köp av en träbåt. Allmän frågelåda. Fika.

Anmälan: Senast lördag 1. dec till undertecknad. Deltagaravgift, inkl fika, 50 kr.

Välkommen!
Ostkustens Folkbåtsklubb/Anders Olsen
08/51230323, 070/3917522, a_olsen@tele2.se
Vid internetanmälan: Ange bil eller inte för bilträffen, och Ditt mobilnummer.