Wetstuff

Wetstuff

2010-05-27

Kvällskapparna i Karlshamn

http://www.karlshamnssegelsallskap.com/

I Karlshamn (Blekinges Folkbåtsflottilj) seglas det "kvällskappar" på onsdagarna, dessa följs upp på ett föredömligt sätt med inspirerande rapporter tillsammans med resultatpubliceringen... se här!


http://bilder.karlshamnssegelsallskap.com/#10

Bilderna är från albumet "Kvällskapp 26/5 2010"2010-05-24

GKSS Jubileumsregatta 2010


GKSS Jubileumsregatta

Lördag 5 juni inbjuder vi till en nostalgisk regatta med gamla båttyper och söker deltagare i träbåtsklasser som vill bidra till en traditionsfylld atmosfär. Kappseglingen kommer att ske under gemytliga och sällskapliga former, givetvis på gammalt hederligt sätt med startballong, enslinje, Blue Peter och startkanon. Banan kommer att vara enkel och efter seglingen samlas vi till eftersnack med förtäring.

Inramningen står i centrum denna dag, inte själva tävlingsmomentet, så om man inte vill kappsegla finns det möjlighet att bara visa upp sin båt vid bryggorna, huvudändamålet är att återskapa lite av den stämning, som präglade segling på Långedrag förr i tiden.

Man behöver inte heller ha anknytning till GKSS eller Långedrag för att delta eller visa upp sin båt.

Inbjudna är båtar byggda i trä i följande klasser:

Drake • Andunge • Nordisk Folkbåt • Stjärnbåt • 5:a • 6:a • J 10 • J 14 J 18 • J 22 • J26 • BB11 • GKSS-eka • L-eka • Kostrar • Skärgårdskryssare med flera.

Datum: 5 juni 2010

Arrangör: GKSS i samarbete med Långedrags SS

Läs mer om regattan...2010-05-23

Saltsjöbadsregattan 22-23/5... resultat

www.ksss.se

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 8, Scoring system: Appendix A

Rank Boat Class Nat SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Amanda Folkbåt SWE 1303 Ola Zetterberg Bengt Jarfelt VSS 1 (5) 1 1 1 5 14 9
2nd Mathilda III Folkbåt SWE 1289 Anders Olsen   VSS 3 (6) 5 3 2 1 20 14
3rd Blånäsa Folkbåt SWE 1255 Staffan Bellander Mats Milbourn/Lars Ernqvist SBK 5 1 3 (7) 5 3 24 17
4th Kela Folkbåt SWE 1257 Lars Englund Carl Englund SBK (6) 2 6 2 4 4 24 18
5th Grådask Folkbåt SWE 1271 Åke Ljungqvist   SSK 2 4 2 5 (6) 6 25 19
6th Marelin Folkbåt SWE 1290 Hans Torlén   KSSS 4 (7) 7 4 3 2 27 20
7th Stradivarius Folkbåt SWE 1354 Gunnar Bonthelius Oskar Bronthelius, Richard Wagi KSSS 7 8 4 6 7 (9 DNC) 41 32
8th Tummelisa Folkbåt SWE 1311 Johan Rasin Erik Holmer VSS 8 3 8 (9 DNC) 9 DNC 9 DNC 46 37


2010-05-19

Tisdagsseglingarna 1 & 2 ...


Bilder 18/5

2010-05-18

Tisdagsseglingen 18/e började med en hyfsad nordlig vind. Banan var ADKDKYMA, andra kryssen blev en rysare med avtagande vind, 1314-Utbult hittade en del vindstråk och drog ifrån. Resultatet blev 1314 först i mål sedan 1335, följd av 36.
/Kjell

 1. SWE 1314 Utbult, Wendt LdSS
 2. SWE 1335 Johansson, Karlsson, Selin LdSS
 3. SWE 36 Edholm, Edholm, Cederblad LdSS
  SWE 830 Börjesson, Forsberg LdSS (DNC)

Regatta.nu var där och tog några bilder, och från Halmstad bloggar "Libelle" och "SWE595" om sina tisdagsäventyr hos HSS, tummelplatsen för årets öppna DM, Jubileumsfest, mm.

ps. Anmälningstiden för LSS vårregatta är förlängd. ds.LSS - vårserien 2010

2010-05-11

 1. SWE 1335 Johansson, Karlsson, Selin LdSS
 2. SWE 1314 Utbult, Wendt LdSS
 3. SWE 36 Edholm, Edholm, Cederblad LdSS
  SWE 830 Börjesson, Forsberg LdSS (DNC)

Vi är slow starters här på västkusten, halva flottiljen står som vanligt fortfarande på land.
Vädret var fantastiskt och Kjell vann, Grattis!


2010-05-11

NFIA-info... och en fråga om den nu förbjudna GPS:en!

NFIA

Vad pratas det om inom NFIA?

Jodå, det pratas en hel del. På det senaste mötet den 27/3 så hade Erik Andreasen, tidigare ägare till Folkbåtscentralen i Kerteminde  tagit med sig de nya Tyska ägarna för en presentation av den nya situationen. De nya ägarna gjorde ett mycket trevligt och seriöst intryck.

NFIA passade också på att tacka Erik för en synnerligen gedigen insats för Folkbåten under många år.

Inom Tekniska kommittén så är det just nu många bollar i luften. Följande frågor diskuteras:

GPS användning. Enligt gällande klassregler så är GPS  inte tillåtet då den ger information om flera parametrar samtidigt. Detta gäller naturligtvis inte enbart GPS utan regeln, 8:50, förbjuder all form av sammankopplad information. Regeln är väldigt tydlig och kanske börjar den bli lite omodern. Dock finns samma regelverk inom flera andra klasser, typ Drake. Tekniska kommittén ska komma med ett förslag till ny formulering och nytt innehåll. Alla är överrens om att GPSen, redan nu, ska vara tillåten i samband med distanskappseglig såsom Lidingö Runt etc. Detta är dock inte 100% klart då den nya SRS regeln, gamla LYS, hänvisar till klassregeln, om inte annat påtalas.

Vi har tagit fram ett förslag gällande ny max storlek på rutorna i seglen där syftet är att öka tillåten yta till minst det dubbla. Idag är materialet i rutorna så pass bra att det inte innebär något problem samt att det också är intressant av säkerhetsskäl. Nuvarande tillåten rutstorlek enligt regel 9:13, är 0.28 m2 per segel, och förslaget just nu är 0.5 per segel.

Tekniska kommittén har också lagt fram ett förslag om att få använda kolfiber i spirbommen. Skälet till detta är att man vill ha en starkare bom som håller i alla väder.

En diskussion har påbörjats gällande tillåtet material i focken. Idag finns det material som gör att fockens hållbarhet och livslängd förlängs till en förhållandevis liten prisskillnad vilket i praktiken borde ge båtägaren, i ett längre tidsperspektiv, en billigare segelgarderob. Utredningen fortsätter.

Nuvarande klassregel gäller fram till 2012 varför troligen inget av ovanstående kan börja gälla förrän då. Möjligheten att ändra något tidigare bygger på att det är möjligt att göra ett enklare förtydligande av gällande skrivning. Detta kan möjligtvis gälla vad det gäller GPS under distanskappsegling. Jag återkommer naturligtvis om så skulle vara fallet. Håll också ett öga på NFIAs hemsida.

Passar på att önska Er alla en riktigt trevlig sommar med fina seglingsupplevelser.

Hans Torlén

SWE 1290


Och så var det det här med den förbjudna GPS:en

Här är regel 8.50...
8.50 Elektroniska hjälpmedel att mäta djup, fart, position och kurs är tillåtna, men får ej kopplas samman.
...som av NFIA's tekniska kommité i november 2009 har tolkats som så att ingen form av GPS är tillåten ombord under kappsegling!

Här följer ett brev från Anders Olsen
Vi har fått en förfrågan från Hans Torlén, teknisk chef i NFIA: Vad SFF tycker om GPS på kappsegling.
Bakgrund: Som det är nu så är det förbjudet med GPS - det räknas som att man sammankopplat mätning av position och fart, och kanske något mer, och det är förbjudet. En diskussion förs dock i NFIA om man ska tillåta GPS.
Enligt Hans, så diskuteras detta i Tyskland och i Danmark. Hans vill nu alltså veta vad vi i Sverige tycker.
Några Ja-synpunkter: (Taget bl a från Svantes artikel i senaste F-nytt):
  - Bra vid distansseglingar.
  -Billig numera.
  - Säkerhetsaspekt.
  - Vi måste lämna våra moderna telefoner (klockor?) iland efterssom de ofta har en gps-funktion.
  - Vi slipper hänga upp utrustning i masten och borra hål i skrovet för att få information.
  - Positiv utmaning att försöka lära sig att använda ett nytt instrument.
  - Nyttan av GPS vid bankappsegling är begränsad, så varför förbjuda.
Några Nej-synpunkter:
   - Seglingen blir själ-lös, "ska vi gippa när det piper i apparaten".
   - Det finns redan nu GPS-apparater anpassade för bankappsegling - vi måste inse att om vi säger ja, så kommer vi sannolikt om några år att sitta och stirra in i en datadisplay hela tiden under bankappseglingarna - det blir inte kul. Detta kommer särskilt att gälla om de också kan visa den aktuella strömmen just där båten befinner sig (exempel: "det är nu 0,6 knop NV-sättande ström under båten). (Men måste inte GPS.en kopplas ihop med en kompass eller fartlogg - propeller under båten - då? Anders fundering.)
Mina personliga funderingar:
Jag har inte tagit ställning. Att förbjuda under bankappsegling, men tillåta vid distanskappsegling är en tilltalande variant. Drakarna har det så enligt Hans Torlén. Men finns det klara definitioner på "bankappsegling" och "distanskappsegling"? Hangöregattan t ex: Där seglar man en typisk bankappsegling först, men sen avslutar man med en målraka in mellan skären med målgång i Hotellviken - är det en bankappsegling eller distanskappsegling? Men det går kanske att lösa - det nationella Folkbåtsaförbundet kan ju bestämma i dessa fåtal tveksamma fall. (Jag tror inte man ska lägga det på arrangörerna att ta in det i seglingsföreskrifterna - dom gillar inte att olika klasser ska ha in det ena eller andra i seglingsföreskrifterna.) Eller också bestämmer man Nej. Och så får man göra undantag i seglingsföreskrifterna vid behov, t ex vid några enstaka nattdistanskappseglingar (24-timmars och 48-timmars t ex).
Vi kan också svara att vi vill diskutera dett på vårt styrelsemöte i höst och återkomma med svar.
Som sagt - vad tycker ni?
                                                                                  Anders


Och här är Svante Svenssons inlägg från Folkbåtsnytt

Folkbåten en modern klassiker!

Från trä till plast, det gick bra.....

Från trä till aluminium, det gick bra.....

Från spritkompass till GPS, kan det också gå.....?

 

Du får inte ha  GPS ombord när du kappseglar. Detta besked har kommit från NFIA efter att de i november 2009 tolkat klassregel 8.50.

Beslutet har startat en hälsosam debatt i Danmark beträffande elektronik ombord, vilken kan följas på deras hemsida. Det kommer förmodligen snart att komma upp förslag om ändring av regeln varför motsvarande diskussion behöver föras  också hos oss.

I den danska debatten framförs många åsikter alltifrån att seglingen blir själlös, "vi ska gippa när det piper i apparaten" till att  "vi måste lämna våra moderna telefoner (klockor?) iland eftersom de ofta har en gps-funktion". Säkerhetsaspekten poängteras självklart också.

Vi kan konstatera att de ekonomiska argumenten numera är borta eftersom en modern gps som kan ge oss information om t ex avstånd till startlinjen, vmg , strömkunskap (ihop med din vanliga logg)  mm, inte kostar mer än några tusenlappar idag. Dessutom slipper vi att hänga upp utrustning i masten eller borra hål i skrovet för att ha möjlighet till samma information som våra motståndare med all säkerhet har.

Många av oss "tvingas" ju att segla handikapptävlingar med distansbanor där nyttan av en gps är uppenbar. Att pga klassregjerna behöva avstå från fördelarna av en gps känns faktiskt lite dumt.

I samband med entypssegling misstänker jag att nyttan av en gps är begränsad, startlinjen är säkert trång nog även om du vet det exakta avståndet dit och risken är överhängande att du seglar in i en flock styrbordsbåtar på länsen om du gippar bara på apparatens kommando. Icke desto mindre kan det nog ligga en positiv utmaning i att försöka lära sig att använda ett nytt instrument i våra försök att bli ännu bättre seglare.

Själv ser jag gärna att vår kappseglingsarsenal får utökas med elektroniska instrument, vad tycker du...?

Svante Svensson
SWE 1307


 

2010-05-09

Lidingö Runt 2010... resultat

START 15 12:30 FOLKBÅT (preliminära resultat)
 1. SWE 1289 MATILDA III Olsen/Wilson VSS *
 2. SWE 1311 TUMMELISA Rasin Johan VSS
 3. SWE 1303 AMANDA Zetterberg Ola VSS
 4. SWE 1358 SJÖJUNGFRUN Bratt/Cederberg VSS
 5. SWE 1255 BLÅNÄSA Bellander Staffan SBK
 6. SWE 1271 GRÅDASK Ljungqvist Åke SSK
 7. SWE 1323 OLIVIA Lindberg Lars-G VSS
 8. SWE 1290 MARELIN Torlén Hans KSSS
 9. SWE 1269 NAVIGATOR Hörberg Per VSS
 10. SWE 1257 KELA Englund Lars SBK
  DNF SWE 1146 CAPELLA Borgström Markus FiBK *
  DNS SWE 449 ANTIGUA Gelin Curt VSS
  DNS SWE 742 CITONA Holgersson Gustaf GYS
  DNS SWE 1000 WANDA II Björk Lars GYS
  DNS SWE 1323 OLIVIA Lindberg, L-G VSS

* Justerat enl. säkra källor på Facebooksidan, är man inte inloggad kan man tydligen bara se vissa slumpvis utvalda kommentarer där!?... märkliga konversationer blir det!

Övriga resultat...2010-05-03

Halmstads Segelsällskap 100-årsjubilerar med Folkbåtssegling!


Den sista helgen i juli celebrerar HSS 100 år med båtparad på Nissan och stor Jubileumsregatta på lördagen med tillhörande jättekalas. Vi förväntar oss 100 båtar på startlinjen och flera hundra som festar loss i vårt lövskrudade båthus på kvällen. Självklart har Folkbåten egen klass. Kolla in www.hss1910.nu

Samma helg arrangerar Halmstad Kommun den årliga Marinfestivalen så hamnen är full av segelfartyg, artister, utställningar och en massa folk. Staden och Nissan präglas totalt av arrangemanget. Mer info på www.destinationhalmstad.se

För oss folkbåtsseglare är det inte slut med detta. Som ett led i jubileumsfirandet arrangerar HSS Öppet Västsvenskt Distriktsmästerskap i Folkbåt påföljande helg , nämligen den 7 – 8 augusti. Två dagars segling på kryss/länsbanor med sex seglingar är inplanerade. Att som skåning, stockholmare eller var du än kommer ifrån få möjligheten att titulera sig distriktsmästare på Västkusten borde vara den ultimativa utmaningen. Kom och visa vad ni kan!

För de av er som planerar att delta i Guldpokalen i Skælskør 17 – 21 augusti ligger Halmstad geografiskt nästan utmed vägen och vad kan vara en bättre uppvärmning inför det stora slaget i Danmark.

Alla folkbåtar som deltar i Jubileumsregattan och/eller Distriktsmästerskapet ligger naturligtvis fritt under och mellan tävlingarna och för er som kommer per bil/trailer står vår sjösättningskran kostnadsfritt till förfogande. Självklart håller vi lokala seglare ett öga på era båtar om ni väljer att åka hem och vila mellan evenemangen.

Kolla fortlöpande HSS hemsida eller kontakta undertecknad på 0730723801.

Välkomna!

För Halmstad Folkbåtsflottilj
Svante Svensson
SWE 1307