Wetstuff

Wetstuff

2012-06-18

Inbjudan till St Petersburg - fri transport

St.Peter-Line erbjuder nu fri transport av bil och trailer Stockholm - St Petersburg och åter till dem som vill delta i St Petersburg Classic Week 14-19 augusti http://classicweek.ru/en/. Hyttplats och biljett betalas som vanligt. Hör av dig till ahoy@sailtrust.org om du är intresserad.


Hälsningar

Olle Appelberg 
 
 

2012-06-05

SM 2012 i Ljungskile

LjSS

Ordinarie anmälningstid är nu utsträckt till 2012-06-22,
bra för oss som är lite tröga om våren.

Tävling: Svenskt Mästerskap i Folkbåt 2012

Datum: 4-8/7 2012

Arrangör: Ljungskile Segelsällskap

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR)  och med Appendix S.

1.4 Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.5 Tävlande ska ha på sig personlig flytutrustning när båten har lämnat land, utom vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2. Villkor för att delta

2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i ISAF Regulation 19.

För att erhålla titeln Svensk Mästare (SM) skall man vara svensk medborgare eller varit bosatt i Sverige minst sex månader de senaste tolv månaderna före tävlingen startar. Vid mästerskapstävling med flera personer i besättningen skall en majoritet av besättningen (fler än 50 %) uppfylla kraven avseende titeln Svensk Mästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Mästare.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 1 juni 2012 till  info@ljss.se OBS! Ändrat till 22/6

Information och frågor: Rolf Uppström 0734-052233, Jan Hedberg 0522-21753

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om båtnummer, båtnamn, besättningsmedlemmar, klubbtillhörighet och tel nummer och e-post till rorsman.

3.3 Anmälningsavgiften är 1000:- och betalas genom insättning på bankgiro: 867-1794 Ljungskile Segelsällskap. Efteranmälningsavgift borttagen till och med 22/6. Därefter (från och med 23/6) är avgiften 1500:-. När betalningen registrerats kommer anmälan att läggas upp  på tävlingens hemsida ljss.se/folkbatssm2012

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 8:00  5/7

4.2 Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar.

4.3       Besiktning och kontroll kommer att ske enligt upprättad                                                   o     besiktningsplan.

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1 Onsdag 4/7:  10:00-20:00 Registrering, kontrollmätning.

16:00 Tune up race.

19:00 Invigning.

Torsdag 5/7    07:30-10:00 Registrering, kontrollmätning.

11:00 Första start för dagen, 3 seglingar planerade.

After sail i klubbhuset ca 18.00

Fredag  6/7    11:00 Första start för dagen, 3 seglingar planerade.

18:00 Regattamiddag på Restaurang Lyckorna Brygga.

Lördag 7/7    10:30 Första start för dagen, 2 seglingar planerade.

Prisutdelning snarast efter seglingarnas avslutande.

Söndag 8/7    Reservdag om färre än 3 seglingar genomförts.

6.2 8 kappseglingar är planerade

7. Genomförande

7.1 Om antalet deltagare överskrider 50 kommer kappseglingarna att genomföras i grupper med en grundomgång och om möjligt en finalomgång. Formatet beskrivs i seglingsföreskrifterna.

8. Kappseglingsområde                                                                       

8.1 Kappseglingarna genomförs mellan klubbhuset och Ulvön alternativt sydväst om Ulvön, beroende på väder och vindförhållanden. Se bilaga.

9. Banan

9.1 Banan är en kryss-läns-bana

11. Poängberäkning

11.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

11.2 Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mästerskap.

12. Priser

12.1 RF:s mästerskapstecken delas ut till segrande lags klubb samt i miniatyr till besättningsmedlemmarna. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons. För andra respektive tredje bäst placerade seglare/besättning som uppfyller kraven  utdelas RF-tecken i silver respektive brons.

Ett pris på var fjärde startande båt kommer att delas ut.

Fokbåtförbundets vandringspriser.

Datum: 2012-01-15

Övrig Information:

Inkvarteringsmöjligheter och service:

finns det gott om i och runt Ljungskile se hemsidan:

http://www.ljungskile.se/

Boende i husvagn kan vara möjligt vid klubbhuset kontakta:

Jan Hedberg 0522-21753

Sjösättningsmöjligheter:

Sjösättning med truck ingår i startavgiften ti-on 12-20 från klubbens egen ramp vid klubbhuset. Upplysningar: Björn Wärnberg 0522-21708

Vägbeskrivning: (karta)

Kör av från E 6 södra eller norra motet, kör väg 162 mot hamnen, tag av vid skylt mot småbåtshamn bro över E6 mot väster, kör förbi  båthamnen och trävaru sedan kommer Ljss klubbhus.

 

Inbjudan Folkbåts SM 2012 länk till PDF fil