Wetstuff

Wetstuff

2010-10-10

SM 2011... diskussion i "Gästboken"

Hej alla glada Folkbåtsseglare!

Vi har diskuterat ett FolkbåtsSM 2011 med Vikingarnas Segelsällskap och förlägger det i så fall till Lilla Värtan i Stockholm. En fråga, som skulle kunna diskuteras i det här öppna forumet är hur långt ett SM skall vara. Förslaget är att ha FolkbåtsSM 12-14 augusti, men nya regler gör det möjligt att ha det 13-14 augusti, dvs två dagar. Vad är bäst - ordet är fritt!

Hälsningar,
Donald Bratt
Tävlingssekreterare

Folkbåtsförbundets gästbok