Wetstuff

Wetstuff

2012-11-26

Träbåtsträff hos Thomas Larsson.

TRÄBÅTSTRÄFF HOS THOMAS LARSSON.

Onsdag 5. dec. kl 19.00 är Du välkommen på Träbåtsträff hos Thomas Larsson på
Yachtsnickeriet. Thomas är ju en av dom absolut skickligaste båtsnickarna i Sverige,
och han brukar alltid ha mycket att berätta. Han är även Besiktningsman, och driver
tillsammans med en kollega Yachtsnickeriet vid Skurusundet i Nacka. Han är författare till
träbåtsbibeln: "Stora boken om träbåtsrenovering".
Vi samlas för bilträff (organiseras vid anmälan), vid Katarinagaraget på Katarinavägen,
straxt ovanför Slussen kl 18.40. Kommer Du från annat håll är adressen: Lilla Björknäsvägen
26, 132 48 Saltsö-Boo.

Program: Vi tittar på aktuella projekt. Båtbesiktning – hur går det till. Vad tittar man på? Bra
att veta inför underhåll, renovering eller köp av en träbåt. Allmän frågelåda. Fika.

Anmälan: Senast lördag 1. dec till undertecknad. Deltagaravgift, inkl fika, 50 kr.

Välkommen!
Ostkustens Folkbåtsklubb/Anders Olsen
08/51230323, 070/3917522, a_olsen@tele2.se
Vid internetanmälan: Ange bil eller inte för bilträffen, och Ditt mobilnummer.

2012-09-14

Några bilder från Guldpokalen i Sandhamn
samtliga bilder: Lisa Öhman

2012-09-01

LdSS Höstregatta 2012-09-01


Lyckliga vinnare!

 1. 1386... Rolf Uppström, Björn-Axel Johansson
 2. 1388... Sten Ljungström, Bo Hougström
 3. 1299... Pär och Kerstin Björfjäll
 4. 1335... Kjell Johansson, Lennart Karlsson, Ann-Christine Karlsson

  www.ldss.se/nya/node/2176


2012-08-28

Tisdagssegling... 2012-08-28

Så här såg det ut strax efter starten, resultat...

 1. 1282 Anders & Håkan Nordmark, Lars Johansson
 2. 830 Göran Börjesson, Pontus Forsberg, Sören Lundin
 3. 1335 Kjell Johansson, Lennart Karlsson, Christer Selin
 4. 1314 Jan Utbult, Annika Gard

  www.ldss.se/nya/node/2169

2012-08-22

Tisdag i Långedrag 2012-08-21 1. 1299 Pär Björfjäll, Kerstin Björfjäll
 2. 1282 Anders & Håkan Nordmark, Lars Johansson
 3. 1314 Janne Utbult, Annika Gard
 4. 1335 Kjell Johansson, Lennart Karlsson, Christer Selin
 5. 830 Göran Börjesson, Pontus Forsberg, Jan Lybeck

  www.ldss.se/nya/node/2147

Tisdagen 2012-08-14 1. 1299 Pär Björfjäll, Kerstin Björfjäll
 2. 1282 Anders & Håkan Nordmark, Lars Johansson
 3. 1335 Kjell Johansson, Lennart Karlsson, Christer Selin
 4. 830 Göran Börjesson, Pontus Forsberg

  www.ldss.se/nya/node/2131

2012-07-08

SM - 2012 i Folkbåt, film och resultat

SFF

Film
Resultat

2012-07-04

2012-06-18

Inbjudan till St Petersburg - fri transport

St.Peter-Line erbjuder nu fri transport av bil och trailer Stockholm - St Petersburg och åter till dem som vill delta i St Petersburg Classic Week 14-19 augusti http://classicweek.ru/en/. Hyttplats och biljett betalas som vanligt. Hör av dig till ahoy@sailtrust.org om du är intresserad.


Hälsningar

Olle Appelberg 
 
 

2012-06-05

SM 2012 i Ljungskile

LjSS

Ordinarie anmälningstid är nu utsträckt till 2012-06-22,
bra för oss som är lite tröga om våren.

Tävling: Svenskt Mästerskap i Folkbåt 2012

Datum: 4-8/7 2012

Arrangör: Ljungskile Segelsällskap

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR)  och med Appendix S.

1.4 Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.5 Tävlande ska ha på sig personlig flytutrustning när båten har lämnat land, utom vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2. Villkor för att delta

2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i ISAF Regulation 19.

För att erhålla titeln Svensk Mästare (SM) skall man vara svensk medborgare eller varit bosatt i Sverige minst sex månader de senaste tolv månaderna före tävlingen startar. Vid mästerskapstävling med flera personer i besättningen skall en majoritet av besättningen (fler än 50 %) uppfylla kraven avseende titeln Svensk Mästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Mästare.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 1 juni 2012 till  info@ljss.se OBS! Ändrat till 22/6

Information och frågor: Rolf Uppström 0734-052233, Jan Hedberg 0522-21753

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om båtnummer, båtnamn, besättningsmedlemmar, klubbtillhörighet och tel nummer och e-post till rorsman.

3.3 Anmälningsavgiften är 1000:- och betalas genom insättning på bankgiro: 867-1794 Ljungskile Segelsällskap. Efteranmälningsavgift borttagen till och med 22/6. Därefter (från och med 23/6) är avgiften 1500:-. När betalningen registrerats kommer anmälan att läggas upp  på tävlingens hemsida ljss.se/folkbatssm2012

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 8:00  5/7

4.2 Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar.

4.3       Besiktning och kontroll kommer att ske enligt upprättad                                                   o     besiktningsplan.

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1 Onsdag 4/7:  10:00-20:00 Registrering, kontrollmätning.

16:00 Tune up race.

19:00 Invigning.

Torsdag 5/7    07:30-10:00 Registrering, kontrollmätning.

11:00 Första start för dagen, 3 seglingar planerade.

After sail i klubbhuset ca 18.00

Fredag  6/7    11:00 Första start för dagen, 3 seglingar planerade.

18:00 Regattamiddag på Restaurang Lyckorna Brygga.

Lördag 7/7    10:30 Första start för dagen, 2 seglingar planerade.

Prisutdelning snarast efter seglingarnas avslutande.

Söndag 8/7    Reservdag om färre än 3 seglingar genomförts.

6.2 8 kappseglingar är planerade

7. Genomförande

7.1 Om antalet deltagare överskrider 50 kommer kappseglingarna att genomföras i grupper med en grundomgång och om möjligt en finalomgång. Formatet beskrivs i seglingsföreskrifterna.

8. Kappseglingsområde                                                                       

8.1 Kappseglingarna genomförs mellan klubbhuset och Ulvön alternativt sydväst om Ulvön, beroende på väder och vindförhållanden. Se bilaga.

9. Banan

9.1 Banan är en kryss-läns-bana

11. Poängberäkning

11.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

11.2 Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mästerskap.

12. Priser

12.1 RF:s mästerskapstecken delas ut till segrande lags klubb samt i miniatyr till besättningsmedlemmarna. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons. För andra respektive tredje bäst placerade seglare/besättning som uppfyller kraven  utdelas RF-tecken i silver respektive brons.

Ett pris på var fjärde startande båt kommer att delas ut.

Fokbåtförbundets vandringspriser.

Datum: 2012-01-15

Övrig Information:

Inkvarteringsmöjligheter och service:

finns det gott om i och runt Ljungskile se hemsidan:

http://www.ljungskile.se/

Boende i husvagn kan vara möjligt vid klubbhuset kontakta:

Jan Hedberg 0522-21753

Sjösättningsmöjligheter:

Sjösättning med truck ingår i startavgiften ti-on 12-20 från klubbens egen ramp vid klubbhuset. Upplysningar: Björn Wärnberg 0522-21708

Vägbeskrivning: (karta)

Kör av från E 6 södra eller norra motet, kör väg 162 mot hamnen, tag av vid skylt mot småbåtshamn bro över E6 mot väster, kör förbi  båthamnen och trävaru sedan kommer Ljss klubbhus.

 

Inbjudan Folkbåts SM 2012 länk till PDF fil

 

2012-04-17

Folkbåten 70 år, 2012-04-23

Folkbåten 70 år Den 22:a april 1942 försvann isen i Göteborg och den 23:e april sjösattes för första gången en Nordisk Folkbåt (SWE 1). Det firar vi nu med lämpliga åthävor på platsen* där den historiska sjösättningen ägde rum för 70 år sedan.
Väl mött vid Arendal, måndag 2012-04-23 kl.1900.

*vid markeringen på kartan
View Arendal in a larger map

2012-02-14

Upprop till Folkbåtsseglare från norr till söder

SFF

UPPROP till Folkbåtsseglare från norr till söder

I slutet av juli 2012 ( 25-29 ) har du möjlighet att kunna delta i ett unikt evenemang.

För första gången i Folkbåtens historia så kommer det att seglas om den berömda GULDPOKALEN i Sandhamn.

Denna segling har en mycket lång historia och samlar årligen båtar från flera länder, såsom Danmark, Tyskland, USA, Finland och kanske fler.

Förutom mycket trevliga och bra kappseglingar ges också utrymme för flera trevliga sociala tillställningar och naturligtvis fantastiska möjligheter att för några dagar utbyta erfarenheter runt vår fina båt samt segling nationellt och internationellt.

Internationellt, via NFIA och de nationella förbunden, arbetas det nu hårt för att locka så många båtar som möjligt.

Men, den största och viktigaste gruppen är ju vi svenska Folkbåtsseglare. Med detta upprop vill vi locka Er Folkbåtsseglare, som kanske inte kappseglar så ofta, till ett riktigt spännande äventyr. Så ta nu denna möjlighet, och varför inte börja med en mindre kappsegling ex Lidingö Runt.

Vid Guldpokalsseglingarna kommer vi att ha reserverade bryggplatser på Sandhamns grannö Lökholmen och det kommer att arrangeras after-sail och delas ut några specialpris varje dag, på gräsmattan utanför Trollgården.

Andra sociala arrangemang planeras nu för fullt och en avspänd regattamiddag är planerad till bryggan vid varvet på Lökholmen.

När du lägger in detta i din planering för sommarens seglaraktiviteter så gör du något som du efteråt kommer att uppskatta och minnas under många år framöver.

Så VÄLKOMMEN till GULDPOKALEN 2012 i Sandhamn.

Har du frågor, är du lite fundersam, funderar du över hur du kan bo eller om dina segel är tillräckligt ok. Ring då till någon av oss, Folkbåtsseglare, som är engagerade i planeringen. Du kan fråga oss om vad som helst.

Kontaktpersoner.Uppropet finns även i pdf-format!2012-02-10

Brandt-Møller med nybyggd träfolka på Bella i Köpenhamn

PRESSEMEDDELELSE

I anledningen af den Nordiske Folkebåds 70 års jubilæum udstiller Brandt-Møllers Bådebyggeri på ”Både i Bella” den nok smukkeste Folkebåd i træ, som der nogensinde er bygget.

Folkebåden har et skrog af douglas med bord i hele længder,som er knastfri. Den har teakdæk med hvide nådder og er monteret helt up-to-date med alumast, de sidste nye fittings og mange lækre detaljer – simpelthen den smukkeste og lækreste kapsejladsbåd.

Som 60 års jubilæumsbåd søsatte vi vores udgave af Folkebåden helt i glasfiber, som vi gav navnet ”New Function” – men til 70 års jubilæet skulle der mere til, så derfor udstiller vi den nyeste udgave af, hvad vi kalder ”Classic Wooden” – ja, kært barn har mange navne – vi bygger som også en ”New Classic” udgave, hvor glasfiber og træ går op i en højere enhed.

Denne ”Classic Wooden”Folkebåd skal symbolisere den røde tråd igennem 70 års forløb – sagt på en anden måde, at Folkebåden igennem sine 70 år godt nok er blevet en ældre dame, men hele tiden har fulgt med tiden og er stadig en ung, til tider vild og meget elsket pige.

Kom og se denne jubilæumsbåd og få en Folkebådssnak både med Per og forhåbentlig mange andre Folkebådssejlere fredag d. 24. februar – der er ”FREI BEER” fra kl. 17:00. Husk at tage vennerne med.

I finder os i Hal C – stand nr. C3-009.

Hvis I ikke kan komme om fredagen, er I lige så velkomne alle de andre udstillingsdage.

PS Jubilæumsbåden bliver muligvis den sidste ”Classic Wooden” Folkebåd, som Per bygger – så gå ikke glip af den.2012-01-08

Seger i Tysk-kampen

Tyska mästerskapet i Minifolkbåt seglades 25-27/11-2011 i Heilligenhafen, svenska representanter var på plats.

Rapport
Tre minifolkbåtsägare Bosse, Jens o Hasse åkte till Tyskland för att delta i Internationella Tyska mästerskapen i MiniFolke med landskamp.
Många tyskar hade dragit sig ur pga väderprognosen men 22 båtar kom till start.

Fredag em inmätning och gruppindelning i 4 grupper samt lottning till landskampen, 3 av de 10 bästa DE lottades mot oss 3 SWE.
Max 11 båtar var på banan samtidigt. Alla grupper mötte varandra. 
Sammanlagt 12 seglingar där varje deltagare var med i 6 stycken.
Tre inhyrda domare såg till att reglerna hölls, "inga skrik inget snack", små knuffar hade man överseende med. 
Hård vind från land upp till 13 meter i byarna. 
Många båtar fick haverier och måste utgå, bla en från tyska landslaget.
Vinden tryckte stundtals ner båtarna 90 grader både på läns o kryss.

Något förvånade var vi när Hasse noterade serien 1, 1, 1, DNF, 3, 6, och Bosse noterade serien, 2, 2, 3, 5, DNF, 3. 

Jens öppnade med 7, 9 men utgick efter radiostörningar.

Söndagens segling inställdes helt pga storm. På vägen hem stängdes Öresundsbron 2 timmar efter att vi passerat.

Individuellt vann unge flerfaldige tyska mästaren Martin Rehbehn, med Hasse på andra plats och Bosse på 4:e plats. 

Landskampen vanns för första gången av Sverige och tyskarna inbjöds till Svenska internationella mästerskapen i september 2012.