Wetstuff

Wetstuff

2011-10-05

"VILL DU KAPPSEGLA PÅ LÅNGEDRAG 2012?"

www.ldss.se/nya/

Hej alla kölbåtsseglare i Göteborgstrakten!Under de senaste 10 åren har det varit många entyps kölbåtar med vid LSS regattor och tisdagsseglingar på Långedrag. Och det är ju roligare både för deltagare och för arrangörer när det är många båtar på banan.

Men deltagarantalet har faktiskt minskat i år och förra året. Det finns många förklaringar till detta, olika för olika klasser. Men tycker Du att detta ska få fortgå utan att något görs?

Vi inom LSS vill gärna hålla liv i traditionen att segla tisdagsseglingar på Långedrag, något som pågått i mer än 70 år. Och vi tror att en eller två regattadagar på lördag/söndag också borde kunna bli stora seglarfester igen.


  • Men hur ska seglingarna gå till?
  • När ska de seglas? När ska de inte planeras in? Hur blir kalendern bra?
  • När ska man starta? Hur länge ska man segla?
  • Hur ska banorna se ut? Hur ska man starta och gå i mål?
  • Kan man vara flera klasser i samma start?
  • Ska det bara vara för entypsklasser eller även arrangemang för handicap-segling enligt SRS?
  • Vad får det kosta?
  • Hurdana priser ska man ha? Hur många?
  • Kan man få till trevliga/re sociala arrangemang?
  • osv……

Det finns många aspekter att fundera över, alla är kanske inte så viktiga, men vilka tror Du är viktigast? Planeringen för 2012 års säsong måste åtminstone i stora drag vara klar om en månad…

För att börja diskussionen bjuder vi in de kölbåtsklasser som varit med vid LSS kappseglingar under senare år till en träff redan nu på tisdag den 11 oktober kl 18.30 i LSS klubbhus. Försök att komma med ett par representanter för varje klass!


Välkomna!

hälsar LSS kappseglingskommitté