Wetstuff

Wetstuff

2012-04-17

Folkbåten 70 år, 2012-04-23

Folkbåten 70 år Den 22:a april 1942 försvann isen i Göteborg och den 23:e april sjösattes för första gången en Nordisk Folkbåt (SWE 1). Det firar vi nu med lämpliga åthävor på platsen* där den historiska sjösättningen ägde rum för 70 år sedan.
Väl mött vid Arendal, måndag 2012-04-23 kl.1900.

*vid markeringen på kartan
View Arendal in a larger map