Wetstuff

Wetstuff

2010-09-08

Tisdagssegling... 2010-09-07Se spåret på en större och utförligare karta

Resultat Folkbåt

  1. SWE 1314 Utbult LdSS
  2. SWE 1359 Fälth LdSS
  3. SWE 1279 Hermansson LdSS
  4. SWE 830 Börjesson LdSS
  5. SWE 777 Stukat LdSS
  6. SWE 1335 Johansson LdSS

Nedanstående är klippt från LdSS "Tisdagsseglingen 7 sept + resultat"

Tisdagens segling bjöd på fina förhållanden med solsken och ostliga vindar som ökade efterhand och var kraftigt skiftande, tidvis med ordentligt tryck i byarna. För att få ut så långa banben som möjligt på tvären över Långedragsflaket lades startlinjen nära boj G. Kölbåtarna kryssade till B-pricken och länsade till G-bojen. Jollarna kryssade till en utlagd tetraederboj och länsade till Y-pricken.

Det är många båtar i olika klasser som ska samsas på samma vatten och då är uppsikt över banan mycket viktigt. Detta gäller i synnerhet för kölbåtsbesättningarna som måste se upp för och ta hänsyn till de unga jolleseglarna!

I kväll inträffade ett par incidenter som kunde slutat riktigt illa:
- En Optimistjolle hade på länsen dykt in i en våg, fått in mycket vatten i båten och höll på att ösa. Var nästan färdig att börja segla igen, när en kölbåt nästan seglade över honom; kolliderade, fastnade i något och välte Optimisten, så seglaren hamnade i vattnet. Denne skällde, men bet ihop och reste sin jolle, öste igen och seglade vidare. Kölbåten återvände och kollade att Optimisten inte var allvarligt skadad. Det var han inte som tur var, men chockad, arg och ledsen. Även rorsman på kölbåten blev chockad av upplevelsen.

- En Feva kappsejsade strax nedanför kryssmärket, båten vände helt, så att masttoppen fastnade i leran på typiskt Långedragsmanér. Det är ju bara 4 m på sina ställen! Tjejerna försökte räta båten en stund, men behövde hjälp. Medan våra följebåtar höll på att dra upp masten ur botten kom ett flertal kölbåtar forsande med spinnaker i hotande närhet av räddningsaktionen, seglarna blängde och undrade varför motorbåtarna låg i vägen! De hade tydligen inte fantasi nog, att fatta att andra seglare kan ha problem av detta slag. Även här gick det bra, men många blev oroliga och hårda ord yttrades...

När många klasser startas på samma startlinje och visserligen har olika rundningsmärken, men dock seglar på samma vatten kan situationer uppstå. Det är helt nödvändigt att alla är helskärpta och har uppsikt runtom, hela tiden, inte bara över de närmaste konkurrenterna utan över alla båtar. Och de tunga deplacementsbåtarna har ett tungt ansvar att inte skadfa andra båtar eller seglare!0 kommentarer: